gastenboek

24 berichten, 3 pagina's 
27-02-2017
Geplaatst door:

Ik zou het zeer erg betreuren als er een one strike wet komt. Ik heb een bull terrier, heb hem aangelijnd. Komt er een andere hond op hem af, niet aangelijnd, bijt mijn hond vervolgens en die van mij verdedigt zichzelf mag ie een spuitje??? Kromme regelgeving. Zal iig oplettend zijn en iedere hond die te dichtbij komt een flinke rot trap verkopen omdat ik zeker geen risico ga lopen. Dit is pure discriminatie naar onze honden.

27-02-2017
Geplaatst door:
advies aan tweede kamer

Ik ben toch eens benieuwd waarom bij dit rapport zoveel onschuldige honden/rassen een stigma van de RDA krijgen. Het lijkt mij duidelijk dat dit daarmee geen objectief voorstel is. Eerder komt het over alsof de schrijver(s) zelf bang is voor (de meeste) honden. Zou het niet veel functioneler zijn een meldplicht in te stellen voor artsen en dierenartsen om daarmee in kaart te brengen waar het probleem ligt? Er staan nu zelfs rassen bij waarvan zeker weten niet 1 bijtincident per jaar (of langer) aan ten grondslag ligt!!

27-02-2017
Geplaatst door:

Vergeet ik nog dit te melden:
Hoe zien jullie je anonieme meldingen over een gevaarlijke situatie met honden voor je?
Zou het misschien zo kunnen zijn dat als mijn buurman van verderop een hekel heeft aan mijn honden dit anoniem kan gaan melden.
En war gebeurd er dan?

27-02-2017
Geplaatst door:

Wat een ondoordacht plan! Dus het komt er op neer als onze HR honden worden aangevallen door een hond die niet op de lijst staan, moeten ze worden afgemaakt??? Stel een verplichte cursus in! Voor ALLE hondeneigenaren!
Ik kan he nu vertellen, als deze wet erdoor komt dat het leed niet is te overzien! Want dan zullen vele hondenbaasjes samen met mij hun honden zelf verdedigen! Voorbeeld! Ik sta met mijn hond pup van 4 maanden bij de balie van de DA. Pip zit netjes naast mij, komt een man uit de behandelkamer met een boomer die aan zijn TE lange lijn recht op mijn pup afvliegt grommend en bijtend! Ik trek de pup terug maar die man moet erom lachen, en lachend tegen zijn hondje zegt "
Wacht maar tot hij groot is" ja wacht maar tot hij groot is, inderdaad zeg ik smalend! Dan ia hij beter opgevoed dan je uitvallende buikschuiver'! Kan je vertellen, als mijn hond zich niet meer kan verdedigen tegen dit soort on- opgevoede hondjes dat ik het zelf regel voor hem!

27-02-2017
Geplaatst door:
HR-honden

Zojuist met verbazing kennis genomen van een totale waanzin tav van uw advies mbt zogenaamde hoogrisicohonden.
De zeer dieronvriendelijke maatregelen zijn in conflict met het dierwelzijn. Daarnaast mag men van pure discriminatie spreken daar eigenaren van een HR-hond zich aan een andere wetgeving dienen te gaan houden t.o.v. eigenaren van niet HR-honden, waarvan is gebleken dat deze meer bijtgevallen veroorzaken in ons land

Dan de benaming hoogrisico honden... wat zijn dat eigenlijk
De Jack Russell die op alles en iedereen reageren en niet te beroerd is om zonder aanleiding te bijten of de stabiele, goed opgevoede HR-hond.
Op welke basis kiest met een HR-hond uit, op uiterlijk, geschiedenis of hetgeen ze misschien zouden kunnen doen?
Ik zou graag concrete cijfers willen zien waaruit blijkt dat de Engelse Bull-Terriër (met FCI-stamboom) want een Look-a-like mag officieel deze naam helemaal niet dragen daar het geen rashond is, betrokken is geweest bij ernstige bijtincidenten alvorens men deze maar voor het gemak op een HR-lijst plaatst.

27-02-2017
Geplaatst door:

Waarom hebben jullie alleen de voormalige "vechthonden" op de lijst gezet?Van een groot deel van die rassen is in de afgelopen jaren totaal geen bijtincident geweest!In tegenstelling tot sommige andere rassen die dus niet op die lijst staan waarvan veel bijincidenten bekend zijn!Die lijst is gebaseerd op niets!
Misschien kunnen jullie je beter bezighouden met de import van o.a. pups uit het Oostblok!Van die honden is totaal geen achtergrond bekend en socialiseren is er ook niet bij.
Als ze de eerste maanden al overleven zijn dat honden met een vrij grote kans op gedragsproblemen met alle gevolgen van dien!

27-02-2017
Geplaatst door:

IK VIND JULLIE WALGELIJK. ALLE HONDEN ZIJN HONDEN HEEL AANHANKELIJK LIEF EN SPEELS. DE BAASJES VOEDDEN ZE OP. PAK DE BAASJES AAN. HOOGRISICO HONDEN ZIJN ER NIET LIGT AAN DE OPVOEDING OF NIET!

27-02-2017
Geplaatst door:
Teleurgesteld

Via deze weg wil ik u laten weten dat ik zwaar teleurgesteld ben in het adviesbeleid dat u voorstelt aan het kabinet. In uw raad zitten prominente figuren, waarvan ik niet verwacht had dat zij zich achter dit advies kunnen scharen. Ik vraag me af of de uitkomst van het beleid representatief is voor eenieder lid van uw raad. Ik mag hopen van niet, indien dit namelijk zo is wekt dit niet direct vertrouwen.

27-02-2017
Geplaatst door:
hr rassen

ben van menig dat er al goede wetgeving bestaat maar niemand zich er aan houdt je bent in nederland verplicht je hond aangelijnd te houden overal ook in losloop gebieden als je je hond niet onder appel kunt houden geef gewoon zwaardere boetes voor alle honden groot of klein en hanteer gewoon net als bij verkeer boetes een verhoging per keer dat iemand er zich niet aan houd van mijn part tot bedragen tot 250 euro

26-02-2017
Geplaatst door:
Beleid hoogrisicohonden

Graag willen wij reageren op uw voorstel met betrekking tot beleid ten aanzien van zogenaamde hoogrisicohonden. Met verbazing hebben wij gekeken naar de personen zijnde de geest achter dit voorstel. In tegenstelling tot wat onze verwachting deed vermoeden gaat het hier niet om de eerste de beste personen, echter om diverse mensen met een professionele achtergrond bij wie je verstand van zaken zou mogen veronderstellen. Derhalve stuit ons de uitkomst des te meer tegen de borst. Ons inziens betreft het voorstel een opsomming van maatregelen welke zowel generaliserend als stigmatiserend zijn en bovendien in het doel welk ze beogen aan iedere vorm van ethiek voorbijgaan met de zogenaamde " One strike out" - maatregel. Wij delen de visie dat wanneer een hond gevaarlijk gedrag vertoont er maatregelen getroffen dienen te worden om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken en indien reeds een beet plaatsvond de recidiefkans zo gering mogelijk te maken. Niettemin zijn wij er stellig van overtuigd dat er een betere invulling gegeven kan worden aan de wijze waarop dit dient te geschieden dan dat nu geopperd wordt door u. Al met al een teleurstellende uitkomst, waarvan we hopen dat de politiek ze niet al te serieus zal nemen.